Si Tintay Singco pera nya

Question: Si Tintay Singco pera nya,bumili sya ng vetsin tig 4.00 pesos,magkano pera nya? answer?

Answer: The correct answer is 71

Sitentay singko 75 minus 4.00 equals 71

One Reply to “Si Tintay Singco pera nya”

Leave a Reply

Your email address will not be published.