Rebus 609140

Rebus 609140 answer: Settimana Enigmistica Soluzioni Rebus 4609

609140. Navida; G U errano; R dame; RI cane = Navi da guerra nordamericane

Leave a Reply

Your email address will not be published.