Bakit mahalagang malaman ang tekstura at bigat ng mga bagay?

Bakit mahalagang malaman ang tekstura at bigat ng mga bagay?

Answer: Upang malaman ang halaga ng isang bagay,at upang masuri mong mabuti kung ano pa ang maaring gawin rito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.