[Answered] Rút-xô viết ” Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích.

Rút-xô viết ” Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích. vậy xiềng xích ở đây là gì

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.