[Answered] Ông Thọ và bà Sen kết hôn hợp pháp tại An Giang, trong quá trình chung sống sinh được hai

Ông Thọ và bà Sen kết hôn hợp pháp tại An Giang, trong quá trình chung sống sinh được hai người con là Thôn (SN 1975) và Phố ( SN 1977). Ông bà tạo lập được ngôi nhà ở số 49, đường H, Tp Long Xuyên. Năm 1978 được sự đồng ý của bà Sen ông Thọ lấy bà Tuyền sinh được hai người con là là chị Hằng (SN 1979) và anh Thái (SN 1981). Ông Thọ và bà Tuyền cũng mua ngôi nhà số 14, đường T, Tp Long Xuyên với giá 10 chỉ vàng vào năm 1986 để cho 3 mẹ con bà Tuyền ở ( bà Tuyền góp 5 chỉ, phần còn lại ông Thọ bán con trâu là tài sản chung với bà Sen được 5 chỉ vàng).Năm 2000 bà Sen chết không để lại di chúc. Năm 2002 ông Thọ để lại di chúc hợp pháp cho bà Tuyền hưởng 2/3 di sản. Khi ông Thọ chết, bà Tuyền chi phí mai tang hết 4 triệu đồng bằng tài sản riêng của bà.

Tháng 8 năm 2006, do mâu thuẫn nên các con của ông Thọ đã khởi kiện xin chia di sản thừa kế của ông Thọ và bà Sen. Được biết:
– Ngôi nhà ở tài sản chung hợp nhất của ông Thọ và bà Sen trị giá 500 triệu
– Ngôi nhà ở tài sản chung của ông Thọ và bà Tuyền là 80 triệu đồng
– Các con ông Thọ đã có công việc ổn định.
– Sau khi bà Sen chết, ông Thọ và bà Tuyền tiếp tục chung sống nhưng không đăng ký kết hôn.
Hãy chia di sản thừa kế trong trường hợp trên.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.