[Answered] Ông san mâm cơm cho tôi an. Mâm vàng, chén bạc, đỗ ăn toàn là của ngon vật một viên

Ông san mâm cơm cho tôi an. Mâm vàng, chén bạc, đỗ ăn toàn là của ngon vật một viên lạ, tòi bẩy giờ mới biết cái phong vị của nhà đại gia. Ăn xong, thấy hầu cân chạy lại mời quan Chánh đường vào và bảo tôi đi theo. Đột nhiên, thấy ông ta mở một chỗ trong màn gấm rồi bước vào. Ở trong tối om, không thấy có cửa ngõ gì cả. Đi qua độ năm, sáu lần trướng gấm như vậy, đến một cái phòng rộng ở giữa phòng có một cái sập thếp vàng. Một người ngồi trên sập độ năm, sáu tuổi, mặc áo lụa đỏ. Có mấy người đứng hầu hai bên. Giữa phòng là một cây nến to cắm trên một cái giá bằng đồng. Bên sập đặt một cái ghế rồng sơn son thếp vàng trên ghế bày nệm gấm. Một cái màn là che ngang sân. Ở trong có mấy người cung nhân đang đứng xúm xít. Đèn sáp chiếu sáng, làm nổi màu mặt phấn và màu áo đó. Xung quanh lấp lánh, hương hoa ngào ngạt. Xem chừng Thánh thượng thường thường vẫn ngồi trên ghế rồng này, nay người rút lui vào màn để tôi xem mạch Đông cung cho thật kĩ. Nêu phương thức biểu đạt

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.