[Answered] Nếu số A chia hết cho số B thì người ta gọi A là bội của B và B là

Nếu số A chia hết cho số B thì người ta gọi A là bội của B và B là ước của A.

Hãy viết biểu thức kiểm tra xem số C có là bội của cả A và B hay không.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.