[Answered] Mula sa mga binigay na halimbawa, gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa:Instrumentalpersonalimpormatibo

Mula sa mga binigay na halimbawa, gamitin ito sa pangungusap.

Halimbawa:Instrumentalpersonalimpormatibo

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.