[Answered] Magbigay ng dalawang (2) pangungusap na naglalarawan kung paano nakaapekto ang hamon ng kapaligiran sa pamumuhay ng mga tao sa

Magbigay ng dalawang (2) pangungusap na naglalarawan kung paano nakaapekto ang hamon ng kapaligiran sa pamumuhay ng mga tao sa panahong prehistoriko.

S PO PASAGOTReport non sense answer

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.