[Answered] Hãy thiết lập phương trình chuyển động của ô tô chuyển động theo chiều dương với vận tốc 10m/s và

hãy thiết lập phương trình chuyển động của ô tô chuyển động theo chiều dương với vận tốc 10m/s và ở thời điểm 3s thì vật có tọa độ 60m

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.