[Answered] Hãy cho biết trong các nhân tố kinh tế-xã hội, nhân tố nào quyết định đến phát triển và phân

Hãy cho biết trong các nhân tố kinh tế-xã hội, nhân tố nào quyết định đến phát triển và phân bố công nghiệp? Tại sao?

giúp mình với mai mình kiểm tra r ạ!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.