[Answered] Cho 1,12 lít NH3 điều kiện tiêu chuẩn tác dụng với 16 g CuO nung nóng sau phản ứng còn

Cho 1,12 lít NH3 điều kiện tiêu chuẩn tác dụng với 16 g CuO nung nóng sau phản ứng còn một chất rắn x còn lại a tính khối lượng rắn x thu được b tính thể tích dung dịch HCl ph = 0,7 đủ để tác dụng với x

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.